Mitä firman perustaminen maksaa? Osa 1

Eräs yrittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostunut otti yhteyttä pohtien yrityksen perustamisen oikeita kustannuksia. Kysymys itsessään on erittäin hyvä, mutta sikäli vaikea, ettei siihen ole yhtä oikeaa vastausta. Jokaisen yrityksen kustannusrakenne niin toimiessaan kuin jo perustettaessakin on erilainen. Perustamisen hinta on harvoin kuitenkaan pelkästään kaupparekisterin perustamismaksu ja työkaluhankinnat, vaan rahaa kuluu mitä erilaisimpiin kohteisiin. Keräsimme alle listan uuden yrityksen tavallisimmista kustannuksista.

Perustamisen hinta on muutakin kuin vain perustamisilmoitus. Kustannuksia kertyy monesta suunnasta.

Perusilmoitus

Vähimmillään perustamisen hinta tarkoittaa monille varsinaisen kaupparekisteriin tehtävän perustamisilmoituksen hintaa. Yksinyrittäjän ei itse asiassa ole aina välttämätöntä ilmoittautua kaupparekisteriin, mutta yleensä se on ainakin järkevää jo Y-tunnuksen saamiseksi.

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa yhtiömuodosta, ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitustavasta (sähköinen vai paperinen) riippuen muutamia satoja euroja. Maksu maksetaan tilisiirrolla kaupparekisteriin. Etenkin osakeyhtiön kohdalla usein on lopulta järkevämpää hyväksyä pidempi käsittelyaika ja korkeampi hinta ja käyttää paperista ilmoitusta sen sijaan, että käyttäisi sähköistä vakiomuotoista ilmoitusta ja tekisi myöhemmin muutosilmoituksia. Ylipäätään tiedot on syytä täyttää huolella ja harkitusti, sillä suurin osa kaupparekisterin muutosilmoituksista on maksullisia.

Luvat ja viranomaisilmoitukset

Monet liiketoimintamuodot ovat joko luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia. Ero on, että luvanvaraiset elinkeinot (kuten esimerkiksi saatavien perintä) edellyttävät viranomaisen myöntämää lupaa, kun taas ilmoituksenvaraiset elinkeinot edellyttävät “vain” ilmoituksen tekemistä valvovalle viranomaiselle.

Esimerkiksi ravintolan on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta sekä haettava (halutessaan) anniskelulupa ja tupakkatuotteiden myyntilupa, koulutettava henkilöstönsä (alkoholi- ja hygieniapassit) ja haettava  mahdolliselle terassille lupa rakennusvalvonnalta. Useimmat luvat ja ilmoitukset ovat maksullisia, mutta hinnat vaihtelevat eri viranomaisissa.

Varmista aina ennen liiketoiminnan aloittamista, mitä lupia toiminnalle tarvitset ja paljonko ne maksavat.

Ennakkoverot

Kun yhtiö perustetaan, verohallinto saattaa vaatia yhtiön tuloveron ennakoiden maksua jo kesken ensimmäisen tilikauden. Tähän on syytä varautua.

Ennakoiden määrä perustuu verottajalle ilmoitettuun arvioon liikevaihdosta ja -voitosta, ja usein yrittäjä pääsee itsekin vaikuttamaan niiden määrään. Jos ennakkoveroja ei makseta, tulee tilikauden päättyessä maksaa ennakon täydennystä, jotta ylimääräisiltä koroilta vältytään.

Pankkipalvelut

Pankkitilin avaaminen on yksi perustamisvaiheen ensimmäisistä toimista. Kun yritykselle avataan pankkitili, on pankin kanssa erikseen sovittava pankkipalveluista kuten verkkopankin käytöstä tai lainoista. Palveluihin liittyy yleensä yhtiön tililtä veloitettavia palvelumaksuja, jotka ovat usein eri kuin yksityisasiakkaille.

Vakuutukset

Yritystoimintaan voi liittyä pakollisia vakuutuksia (kuten vastuuvakuutuksia). Yleensä vakuutukset ovat myös järkevää riskienhallintaa. Esimerkiksi vastuu- ja oikeusturvavakuutukset maksavat itsensä ensimmäisen vahingon tapahtuessa nopeasti takaisin, ja niiden puuttuminen voi tulla yhtiölle erittäin kalliiksi.

Mikäli yrityksellä on työntekijöitä, on henkilöstö vakuutettava. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensäkin halutessaan. Myös yhtiön arvokas omaisuus on yleensä järkevää vakuuttaa.

Hallinto- ja asiantuntijapalvelut

Vaikka yrittäjät ovat usein tee-se-itse-miehiä ja -naisia, kaikkea ei pidä tai ainakaan kannata opetella ja tehdä itse. Esimerkiksi kirjanpitoa on vain harvoin järkevää hoitaa itse. Jos yrityksellä on työntekijöitä, henkilöstö- ja palkkahallinnon koukerot ovat monesti helpompi ulkoistaa.

Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen voi olla tarpeen myös viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Esimerkiksi pelastussuunnitelmat voi laatia itsekin, mutta asiantuntijan apu parantaa lopputulosta ja työpaikan turvallisuutta.

Jos yrityksen perustaminen itsessään tuntuu hankalalta, me autamme. Oma luottojuristi on varmasti hyödyksi myöhemminkin.

Moniin hallinnollisiin asioihin saa apua erilaisista neuvontapalveluista. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenetuina tieto- ja neuvontapalveluita, joissa  myös Legalwise Oy on mukana.

Perustamisen hinta ei ole pelkkiä hallintokuluja

Hallinnollisten kulujen lisäksi pitää muistaa, että perustamisen hinta koostuu myös liiketoiminnan käynnistämisestä. Etenkin työntekijöistä aiheutuu kuluja, joita ei välttämättä ennakolta tiedä. Käymme niitä läpi kahden viikon päästä julkaistavassa toisessa osassa.

 

Tuomas Liinamaa
Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Edellinen

Seuraava

Pin It on Pinterest