Sopimusoikeus on liiketoiminnan ytimessä

| |

Sopimusoikeus on liikesuhteiden perusta, sillä mikään bisnes ei pyöri ilman sopimuksia. Ongelmat sopimusten kanssa merkitsevät häiriöitä liiketoimintaan, ja niiden selvittäminen käy nopeasti kalliiksi.

Huolellisella valmistelulla ja hyvin laadituilla sopimusasiakirjoilla häiriötilanteita voi välttää ja ennakoida. Ja mikäli erimielisyyksiä tulee, autamme ratkaisemaan ne nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kauppakirjat

Sopimusehdot tarpeeseen kuin tarpeeseen

Sopimusoikeus on parhaimmillaan ennakoitaessa ja ongelmiin varautuessa. Anna meidän auttaa.Yhtään merkittävämmät sopimukset olisi aina syytä tehdä kirjallisesti. Olipa kyse kertaluontoisesta sopimuksesta tai rungosta tuleviin tarpeisiin, huolellinen sopimusehtojen muotoilu vähentää myöhempää stressiä.

Autamme sopimusehtojen laatimisessa. Tarvittaessa olemme apuna myös neuvotteluissa.

  • Toimitusehdot
  • Yhteistyösopimukset
  • Salassapitosopimukset
  • IT-sopimukset, pilvipalvelut ja verkkokaupat
  • Vakiosopimukset, sopimuspohjat ja -rungot

Ongelmatilanteet ja muutokset

Me ja sopimusoikeus autamme, kun kaikki palat eivät osu kohdilleen.Huolellisinkaan valmistautuminen ei aina riitä. Yllättäväänkään tilanteeseen ei kuitenkaan pidä pysähtyä, vaan nopea ratkaisun löytäminen auttaa jatkamaan.

Me autamme, jotta ongelmatilanteista päästään tehokkaasti eteenpäin.

  • Sopimusmuutokset
  • Tulkintatilanteet
  • Suoritusvirheet ja -häiriöt
  • Riitatilanteet
  • Sopimusrikkomuksiin reagointi

Pin It on Pinterest