Työoikeus on avain työsuhteisiin

Kun liiketoiminta laajenee, yrittäjän kädet eivät enää yksin riitä. Kasvaessaan yritys ennemmin tai myöhemmin tarvitsee lisää työvoimaa.

Työsuhteisiin liittyvä lainsäädäntö on laajaa, tarkkaa ja pitkälti ainakin työntekijän eduksi pakottavaa. Välinpitämättömyys säännöksistä kääntyy usein työnantajan vahingoksi – ja käy kalliiksi.

Työoikeus on erikoisalaamme. Anna meidän auttaa sinua huolehtimaan, että työsuhdepaperit ovat kunnossa, työnantajavelvoitteet ojennuksessa ja työoikeus hallussa.

Me autamme rekrytointivaiheessa.

Työoikeus haltuun jo alkumetreillä!

Työsopimus, mutta millainen? Työoikeus asettaa vaatimuksensa. Täytäthän ne?Työsuhde alkaa rekrytoinnista ja työsopimuksesta. Huonosti tehty tai puutteellinen työsopimus voi pahimmillaan maksaa työnantajalle kymmeniätuhansia euroja.

Pitkin matkaa, jotta työoikeus ei unohdu

Työsuhteen alun ja lopun väliin jää pitkä ajanjakso. Työoikeus sisältää säännöksiä myös tuolle ajalle!Pitkä työsuhde vaatii työnantajan ja työntekijän välistä yhteispeliä. Kun molemmat osapuolet tekevät töitä työnteon jatkumisen ja firman menestyksen puolesta, ollaan vahvoilla.

Jotta yhteispeli toimii, pelisäännöt on pidettävä kunnossa. Joskus ne vaativat hienosäätöä. Onkin tärkeää, että työsuhteiden ehdot ja työnteon säännöt pysyvät ajan tasalla. Me autamme huolehtimaan, että työskentely jatkuisi ilman isoja yllätyksiä.

  • Työsuhdeasiakirjojen arviointi ja päivitykset
  • Työnantajavelvoitteiden ylläpito
  • Tulkintatilanteet

Muutostilanteissa, kun on tehtävä kiperiä päätöksiä

Ongelmatilanteissa sovinnollinen ratkaisu on työyhteisön parhaaksi. Me autamme löytämään sen.Välillä vastaan tulee tilanteita, jotka vaativat muutoksia myös työskentelyyn. Kun pelissä ovat yhtäältä työpaikat ja toisaalta koko työpaikka itsessään, on huolellisuus valttia.

Me autamme huolehtimaan, että muutostilanteista selvittäisiin sovinnollisesti, lain mukaisesti ja mahdollisimman vähin jälkipyykein.

  • Työsopimusten muutokset
  • Yhteistoiminta- eli YT-menettelyt
  • Lomautustilanteet

Loppusuoralla, jotta (työ)elämä jatkuisi

Työsuhteet päättyvät joskus. Jotta jälkipyykiltä vältyttäisiin, on asiat hyvä tehdä kerralla oikein. Me voimme olla avuksi.

Jokainen työsuhde päättyy joskus.

Työsuhteen päättyminen on tunteikas tilanne, jolloin on erityisen tärkeää toimia asianmukaisesti ja huolimattomuus voi kostautua kalliisti.

Työsuhteeseen liittyvät riidat nivoutuvat usein sen päättymisen ympärillä. Autamme varmistamaan, että riitelylle jäisi mahdollisimman vähän sijaa.

  • Yhteistoiminta- eli YT-menettelyt
  • Työsuhteen päättäminen ja päättyminen
  • Työsuhteen päättämissopimukset