Mitä tapahtuu, kun sinua ei enää ole?

Mitä tapahtuu, kun sinua ei enää ole?

Meidän aikamme päättyy joskus. Oletko miettinyt, mitä omaisuudellesi tapahtuu sen jälkeen?

Kuoleman jälkeen vainajan omaisuus ja velat kartoitetaan perunkirjoituksessa. Kun velat on saatu maksettua, vainajan omaisuus jaetaan perillisille lain mukaan.

Voimme testamentilla vaikuttaa siihen, miten omaisuus jälkeemme jaetaan. Testamentti on samalla ainoa keino määrätä omaisuudesta ja sen jaosta kuoleman jälkeen.

Testamentti turvaa elämän jatkumista

Perintö jää lapsillemme. Testamentilla voit ehkäistä riitoja.Testamentti mahdollistaa lahjoitukset tärkeänä pitämillesi järjestöille ja toimijoille. Testamentilla voi myös perustaa säätiön.

Testamentilla voit osaltasi ehkäistä riitoja perillisten välillä määräämällä todennäköisimpien kiistakohteiden kohtalosta jo ennakkoon.

Voit turvata testamentilla myös yritystoiminnan jatkumista määräämällä esimerkiksi osakkeiden saajasta.

Testamentilla voit myös rajoittaa tapaa, jolla omaisuuttasi tulevaisuudessa käytetään.

Muista kuitenkin, että testamentilla ei voi normaalisti rikkoa lakiosaa. Jos haluat jättää lakiosaperillisen perinnöttä, tulee siitä määrätä testamentilla.

Kuoleman varalta on hyvä laatia myös muita asiakirjoja. Hautaustestamentilla voi määrätä (tai ainakin vaikuttaa päätöksiin) hautajaisista, hautaustavasta ja -paikasta. Selonteko omista käyttäjätunnuksista, salasanoista ja muusta digitaalisesta omaisuudesta helpottaa perillisiä.

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja

Testamenttiä koskevat erittäin tiukat muotosäännökset. Väärin tehtynä se jää pätemättömäksi. Siksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että muotosäännökset täyttyvät täysin.

Lisäksi on tärkeää, että itse asiakirja säilytetään huolella ja niin, että perilliset sen löytävät.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti.
Testamentti on allekirjoitettava.
Testamentti on kahden esteettömän todistajan todistettava.
Testamentti on peruutettavissa ja muutettavissa.

Yhteydenotto on maksuton eikä sido mihinkään.

Haluatko teettää testamentin?

Testamenttia ei voi laatia enää silloin kun sitä tarvitaan. Siksi kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Jos laadit testamentin itse, huolehdi muotovaatimusten tarkasta täyttymisestä. Testamentti tulee myös laatia niin selkeäksi, ettei monitulkintaisuudelle jäisi sijaa. Lisäksi sen säilyttämisestä on huolehdittava.

Mikäli haluat testamentin vaivattomasti ja luotettavasti juristin laatimana, ota yhteyttä! Huolehdimme myös testamentin säilyttämisestä.

Ota yhteyttä!

Pin It on Pinterest