Sähköpostin salaus

Toimistollamme on valmius lähettää ja vastaanottaa OpenPGP-standardin mukaisesti allekirjoitettuja ja salattuja sähköpostiviestejä.

Allekirjoitamme kaikki lähettämämme sähköpostiviestit osoitekohtaisilla avaimilla. Tämä näkyy sähköpostiviestiemme alussa olevana “BEGIN PGP SIGNED MESSAGE”-ilmoituksena sekä viestin lopussa olevana tarkisteallekirjoituksena. Allekirjoittamisesta huolimatta viesti on luettavissa tavanomaiseen tapaan; vastaanottajalla on kuitenkin mahdollisuus tarkistaa viestin aitous allekirjoituksen perusteella.

Mikäli vastaanottajalla on valmius salattujen viestien vastaanottamiseen ja vastaanottajan julkinen avain on tiedossamme, salaamme viestit ennen lähettämistä. Tällöin ainoastaan tarkoitettu vastaanottaja voi purkaa ja lukea salatun viestin.

Alla ovat sähköpostiosoitekohtaisten PGP-avainten tunnistetiedot tarkastamista varten. Itse avaimet voit hakea yleisimmin käytetyiltä avainpalvelimilta.

toimisto
Key ID: BBA0B272
Fingerprint: A0C1 FE32 309C B90C 2F7B BBE1 74BC A683 BBA0 B272

tuomas.liinamaa
Key ID: C1567EE4
Fingerprint: 9F81 62D4 69AB 108D 65CA C133 1736 1F7D C156 7EE4

kristian.kulmala
Key ID: 9E39882F
Fingerprint: E4B1 C054 DF0A EA73 2825 927D 5844 BC3B 9E39 882F

Pin It on Pinterest