Työnantajan takaisinottovelvollisuus merkitsee, että työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työtä taloudellisin tai tuotannollisin perustein...

READ MORE