Hinnoittelu ja palkkioperusteet

Kun harkitset palveluamme, älä epäröi ottaa yhteyttä! Alkuneuvottelu asian kartoittamiseksi puhelimitse tai sähköpostitse on maksuton, vaikka asia ei johtaisi toimeksiantoon.

Veloitamme toimeksiantomme pääsääntöisesti tuntiperusteisesti käytetyn ajan mukaan. Pääsääntöisesti toimeksiantoon käytetään kiinteää tuntihintaa, jonka suuruus sovitaan toimeksiantokohtaisesti. Määrään vaikuttavat mm. toimeksiantotehtävän luonne ja vaativuus ja kiireellisyys. Tavanomainen tuntihintamme on yritysasiakkailta 190 €/h lisättynä arvonlisäverolla.

Toimeksiantokohtainen minimiveloitus on yhden tunnin palkkio.

Laskutamme tehdyt toimenpiteet 15 minuutin tarkkuudella siten, että laskurivin minimiveloitus on 15 minuuttia. Laskurivi voi koostua useammista ajallisesti peräkkäisistä toimenpiteistä.

Viranomais- ja tuomioistuinmaksut veloitetaan toteutuneen mukaan.

Emme veloita erikseen valokopioista, tulosteista, kotimaan puheluista ja muista vastaavista tavanomaisista kuluista, ellei toisin tapauskohtaisesti sovita.

Mikäli toimeksianto tai tehtävä edellyttää matkustamista Tampereen ulkopuolelle, veloitamme matkakorvauksena 0,50 €/km (+ alv 24 %, yht 0,62 €/km) sekä matka-ajalta 50 % sopimuksen mukaisesta tuntipalkkiosta. Mahdolliset hotelli- ym. matkustamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan toteutuneen mukaan.

Laskutamme toimenpiteet pääsääntöisesti jälkikäteen. Jos toimeksianto koskee riidanratkaisua ja saattaa johtaa oikeudenkäyntiin, laskutamme toimeksiannon vasta oikeusasteittain tai riidan tultua sovituksi. Muut toimeksiannot laskutamme pääsääntöisesti kuukausittain tai lyhyissä toimeksiannoissa sen päätyttyä. Muut maksutavat ovat mahdollisia vain poikkeuksellisesti ja etukäteen sovittuina. Harkintamme mukaan voimme edellyttää toimeksiannon aloittamiseksi tai tietyn toimenpiteen suorittamiseksi ennakkomaksua.

Share This